Feature-img

Umowy ważne dla kierowców


Jest oczywiste, że każdy właściciel pojazdu podlegającego rejestracji musi posiadać polisę OC, dlatego że ubezpieczenia OC należą do obowiązkowych ubezpieczeniem komunikacyjnych w myśl ustawodawstwa polskiego. Ubezpieczenie OC chroni kierującego pojazdem od wszelkich szkód na mieniu i zdrowiu osób i zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach wyrządzonych z winy ubezpieczonego pojazdu. Warunki ubezpieczenia OC są takie same u każdego ubezpieczyciela i suma gwarancyjna wynosi 2.500.000 Euro w szkodach na osobach i 500.000 Euro w szkodach na mieniu.

Na wysokość składki polisy OC mają wpływ:

  • - pojemność silnika - im wyższa, tym droższe ubezpieczenie;
  • - miejsca zamieszkania właściciela pojazdu - cena uzależniona od wypadkowości w regionie;
  • - cel użytkowania pojazdu.

Umowa kupna - sprzedaży samochoduUmowa kupna i sprzedaży samochodu

Właściwa umowa sprzedaży samochodu to gwarancja bezpromblemowej transakcji i czynności potransakcyjnych przy nabywaniu lub zbywaniu pojazdu. Umowa sprzedaży jest umową w której sprzedający przenosi na nabywającego własność przedmiotu umowy. Zbywca zrzeka się roszczeń do sprzedawanej rzeczy i przekazuje ją w posiadanie kupującego, który musi zapłacić za rzecz i odebrać ją w umówionym czasie. Prawidłowa umowa kupna-sprzedaży samochodupowinna zawierać datę i miejsce jej zawarcia oraz podpisy kupującego i sprzedającego. Data transakcji kupna-sprzedaży samochodu uzależnia wykonanie innych czynności wymaganych przy rejestracji auta w urzędzie skarbowym, towarzystwie ubezpieczeniowym czy urzędzie komunikacyjnym.

Tutaj znajdziesz bezpłatny wzór umowy kupna sprzedaży samochodu. Skorzystaj z niego i miej gwarancję, że nie zapomnisz o żadnej ważnej informacji.


Oświadczenie o stanie ubezpieczenia samochodu

Warto by do umowy sprzedaży - kupna samochodu dołączyć oświadczenie o stanie ubezpieczenia pojazdu. Chroni to kupującego przed konsekwencjami jej braku lub ciągłości, która jest wymagana w prawie Polskim. W takim oświadczeniu powinny zawrzeć się podstawowe informacje o jej stanie: czas końca ubezpieczenia, numer polisy, nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenia komunikacyjne - ramy prawne


Ubezpieczenia komunikacyjne są silnie ustanowione przez polskie prawo. W przypadku ubezpieczenia OC polisa winna być taka sama w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Prawo określa ściśle odpowiedzialność ubezpieczyciela i prowadząceo pojazdu. Wszystkie ubezpieczenia OC są więc takie same. W przypadku ubezpieczeń AC, każdy ubezpieczyciel ma prawo oferować polisy w różnych cenach, dlatego zakup ubezpieczenia AC wymaga od nas wnikliwego poznania warunków umowy.

Zbiór informacji prawnych o ubezpieczeniach komunikacyjnych można znaleźć bezpośrednio w ustawach. Tutaj znajdziecie najważniejszy dla kierowców tekst ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.