Powszechny Zakład Ubezpieczeń - PZU


Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna jest firmą macierzystą dla wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PZU. Prowadzi swoją działalność w formie spółki akcyjnej. Jest jednocześnie firmą najstarszą, najbardziej doświadczoną, o ugruntowanej pozycji w sektorze ubezpieczeń. Dominuje na rynku pod względem wielkości obrotów, sieci placówek, liczby klientów oraz zatrudnionych agentów. PZU S.A. działa na polu ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych. Posiada najbardziej rozbudowaną sieć dystrybucji, pozwalającą klientom na łatwy dostęp do placówek firmy, niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

Ubezpieczenia OC w PZU

PZU oferuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej każdej osoby, która wyrządziła szkodę w związku z ruchem pojazdu, którym kieruje. Ubezpieczenie obowiązuje na okres trwania podpisanej wcześniej umowy. PZU oferuje zniżki nawet do 60% i bezpłatne ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort. Płatności można dokonywać w ratach. Ubezpiecznie OC jest respektowane we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii, Chorwacji, Norwegii, Andorze i Islandii.

Ubezpieczenie OC w PZU - nasza opinia

PZU wystartowało z najnowszą kampanią „Uważaj na atrapy”. Jest bez wątpienia konkurencyjna na rynku towarzystw ubezpieczeniowych. Oferuje kompleksowy pakiet AC i OC ze zniżką 10%. Promocja trwa do końca września, więc teraz jest najlepszy czas żeby uwzględnić PZU jako lidera przy wyborze ubezpieczenia Twojego samochodu. W naszej opinii nowa kampania w PZU jest ciekawa, a nowy pakiet ubezpieczeń - kuszący. Polecamy ubezpieczenia PZU!